School Uniform Grant 2015-16/Am wybodaeth – Grant Gwisg Ysgol 2015-16

Welsh Government School Uniform Grant Scheme 2015/16

Pupils entering Year 7 of maintained secondary schools in Wales in the 2015/16 school year who are eligible for free school meals will be eligible for the school uniform grant; as will pupils in special schools, special needs resource bases and pupil referral units in Wales who are aged 11 at the start of the 2015/16 school year and who are eligible for free school meals.

More information can be found on the Welsh Government website:

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/parents/uniform/?skip=1&lang=en

Grant Gwisg Ysgol Lywodraeth Cymru 2015/16

Y disgyblion sy’n dechrau Blwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir yng Nghymru ym mlwyddyn ysgol 2015/16 sy’n cael cinio ysgol am ddim fydd yn gymwys i gael y grant gwisg ysgol. Bydd disgyblion mewn ysgolion arbennig, lleoliadau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru sy’n 11 oed neu fwy ar ddechrau blwyddyn ysgol 2013/14 ac yn gymwys i gael cinio ysgol am ddim hefyd yn gymwys am y grant.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru:

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/parents/uniform/?skip=1&lang=cy

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *