Monthly Archives: January 2017

Yr Iaith ar ôl Gwaith! / Welsh After Work!

Eisiau ymarfer eich Cymraeg a chwrdd â siaradwyr eraill a ddysgwyr yn eich ardal?

Clwb sgwrsio yn nhafarn The Cornwall – Grangetown, CF11 6SR

Dechrau dydd Mercher 25ain Ionawr

Want to practice your Welsh and meet other Welsh speakers and learners in the area?

New Welsh Conversation Club at The Cornwall, Grangetown.

Starts Wednesday 25th January – 5.30-6.30pm

For more information contact Meurig100@gmail.com or Catherine Morgan – 07969 066093