Monthly Archives: April 2017

Yr Iaith ar ôl Gwaith! / Welsh After Work!

Want to practice your Welsh and meet other Welsh speakers and learners in the area?

Eisiau ymarfer eich Cymraeg a chwrdd â siaradwyr eraill a ddysgwyr yn eich ardal?

Clwb sgwrsio yn nhafarn The Cornwall – Grangetown, CF11 6SR

Dechrau dydd Mercher 25ain Ionawr

Welsh Conversation Club at The Cornwall, Grangetown.

Every Wednesday from 5.45ish to 7pm

For more information contact Meurig100@gmail.com or Catherine Morgan – 07969 066093